آدرس : تهران – شهریار – میدان فرمانداری مجتمع پارادایس ، طبقه 4 واحد 15

شماره تماس ها

دفتر : 65294699-021

تلفکس : 65284780-021

مدیر اجرایی : 2649529-0912

مدیر فنی : 6726652-0912

کانال تلگرامی آسانبر فراز داداشی

کانال تلگرامی آسانبر فراز داداشی